SAKRAMENTY

dawid ddddd_edited.jpg
45032067_450427455363489_123038339156882
duch-święty.gif
18581992_10213067083209353_3215178353980

Sakrament Eucharystii /Msze Św. w języku polskim :

Niedziela godz. 13:30 ( Msze odbywają sie co druga niedziele)

Msze Św. odbywają się w małym pięknym kościółku Annastift . Adres : Anna-von-Borries-Straße 7, 30625 Hannover. ( Przy szpitalu Annastift)

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi Boga o przebaczenie, które dokonuje się w obliczu wielkiej Miłości Boga do człowieka. 

 

Wyróżnia się tzw. pięć warunków dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia.

 2. Żal za grzechy.

 3. Mocne postanowienie poprawy.

 4. Szczera spowiedź.

 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Okazja do spowiedzi św. 15 minut przed Msza Św.

Podczas każdej Mszy Św. spowiedź powszechna.       

 

Sakrament Chorych

Apostoł Jakub pisze: "Choruje ktoś wśród was ? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jak 5,14-15).

Zapisy odwiedzin chorych po każdej Mszy Św. lub telefonicznie.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej po podjęciu decyzji o ślubie w celu uzgodnienia:

 1. godziny,

 2. terminu ślubu,

 3. omówienia formalności przedślubnych.

 

 

 

 

 

Sakrament Bierzmowania

Jest Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Chetnych prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

 

 

Sakrament Chrztu Św.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Metryka urodzenia dziecka ( Geburtsurkunde ), którą wydaje Standesamt.

 • Dane personalne rodziców dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

 • Dane personalne rodziców chrzestnych dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Chrzest może zgłosić przynajmniej jedno z rodziców.

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest na prośbę Rodziców Dziecka niezależnie od dnia tygodnia. Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Dziecko zostanie wtedy zapisane w Księdze Chrztów.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w czasie Mszy świętej lub bezpośredni po Mszy świętej niedzielnej czy świątecznej zgodnie z życzeniem rodziców dziecka.

Jeśli rodzice posiadają Stammbuch, to po udzielonym już chrzcie, proszeni są o skontaktowanie się z kancelarią w celu wpisania tego faktu do zbioru rodzinnych dokumentów.

Pozostałych informacji udziela kancelaria Kościoła lub ks. proboszcz.